Vitamíny a zdravie

Potreba vitamínov pre ľudské telo sa právom zdôrazňuje. Vyplýva i to z ich účinku na všetky telesné pochody. V početných výskumoch sa dokázal ich obrovský význam pre rast, obnovovanie buniek, obranu organizmu a ďalšie významné prejavy života, akými sú rozmnožovanie, pohyb a iné.

Dnes už poznáme vyše 30 rozličných druhov vitamínov, ktoré sú potrebné pre normálny vývoj a činnosť ľudského organizmu. Tieto vitamíny sa vyskytujú v potravinách, ktoré denne konzumujeme. Dnes; už je známe, koľko ktorých vitamínov obsahujú jednotlivé potraviny, známe je aj, aké množstvo jednotlivých vitamínov človek denne potrebuje. Pri príprave potravín však treba mať na pamäti, že vitamíny sú látky citlivé na rozličné fyzikálne zásahy, napr. na teplo. Nesprávnou prípravou pokrmov sa vitamíny v potravinách vo veľkej miere ničia. Nazmar vychádza napríklad vitamín v pokrmoch, ktoré sa pripravujú za silného prístupu vzduchu (dobré okysličovanie) a za veľkého varu.

Vitamínové rezervy z potravín sa najlepšie využijú vtedy, keď sa pokrmy podľa možnosti požívajú v surovej forme. Surové ovocie alebo aj sušené ovocie je preto oveľa hodnotnejšie než kompóty. Ak však pokrmy pripravujeme varením, dbajme, aby sa dlho nevarili. Platí to najmä o zemiakoch a zelenine.

Obsah vitamínu v potravinách ovplyvňuje skladovanie, ktoré môže do značnej miery aj znížiť jeho obsah v potrave. Zemiaky sa nemajú skladovať v teplote vyše 23 °C, kyslá kapusta sa dobre skladuje pri teplote 3 — 4 °C. Aj zvýšenie vlhkosti priestorov, v ktorých potraviny skladujeme, podporuje napríklad rozklad vitamínu A a C v potravinách. Špenáty a šaláty staršie než dva dni strácajú postupne obsah vitamínov. V tomto smere pomerne málo využívame chladničky v našich domácnostiach najmä v lete. Nemajú slúžiť len na uschovávanie mäsa, ale aj zeleniny. Podobne sa uchovávajú vitamíny na dlhší čas v zmrazenom mäse, v chladnom mlieku a syroch.

Sušené ovocie si uchová vitamínové rezervy jedine vtedy, keď sa suší pomaly; sušenie ovocia na slnku značne zníži obsah vitamínu A a C. Len v šípkach sa aj po vysušení nachádza stále bohatý zdroj vitamínov, najmä C, a to predovšetkým vtedy, keď sa šípky zbierajú v čase najlepšej zrelosti.

Kyslá kapusta obsahuje veľké množstvo vitamínov a mala by sa starostlivo pripraviť do zásoby všade tam, kde sa žiada odtučňovacia diéta. Kvasená kapusta má tú výhodu, že sa dá požívať aj v surovej forme, je vhodným doplnkom tukov a bielkovín v potrave, a preto je veľmi vhodná pri redukčnej diéte. Nemožno si bez nej predstaviť odtučňovanie najmä v zimnom období. Treba mať na pamäti že obsah vitamínov v kyslej kapuste sa znižuje skladovaním kapusty v teplom prostredí a pri vyššom stupni vlhkosti vo vzduchu. Majme kapustu vždy v náleve, lebo bez neho sa rýchle okysličuje a znehodnocujú sa tak vitamíny.

Vitamíny sa často znehodnocujú nesprávnym čistením a krájaním zeleniny. Ak očistená zelenina stojí na vzduchu vyše jeden a pol hodiny, stráca temer všetok obsah vitamínov. Dobre je preto čistiť zeleninu tak, že dôkladne zmyjeme nečistotu z povrchu, prípadne ju zoškrabeme. Potom ju hneď dáme variť, a to v celosti. Niektorí ľudia sa domnievajú, že očistená zelenina si vo vode uchováva vitamíny. Nie je to tak! Vo vode sa vitamíny zo zeleniny vyplavujú alebo rozkladajú.

Veľké množstvo vitamínov sa nachádza aj v obilí, no vymieľanie zrna na jemné druhy múky znižuje tu obsah vitamínov.

Azda sme si dosial ani dobre neuvedomili, že významný vitamín D ktorý podporuje normálny rast kostí, zužitkovanie vápnika v tele a iné významné telesné pochody, získavame vplyvom slnečného žiarenia. Preto sa v odtučňovacej diéte neochudobňujeme ani o tento prirodzený zdroj vitamínu.

Je pochopiteľné, že prirodzenú potrebu vitamínov kryjeme z bežných A denných pokrmov. Tieto vitamíny sú pre organizmus o to významnejšie, že ich prijímame v prirodzenej forme, v potrave, ktorá obsahuje všetky ostatné základné živiny — bielkoviny, tuky a uhľohydráty, ktoré sa i spolu s minerálnymi látkami spotrebúvajú. Menej ich organizmus zužitkuje vtedy, ked sa podávajú vo forme liekov, no rozhodne ani j vtedy nevychádzajú nazmar, najmä vtedy nie, keď ich telo potrebuje.

Preto z času na čas možno pri odtučňovaní užívať vitamíny aj v liekoch, a to najmä vitamíny skupiny B a C, ktoré urýchľujú spaľovanie j živín v tele. Lepšie zužitkovanie uhľohydrátov napomáha prítomnosť vitamínu B. Väčšie odbúravanie tukov zase napomáha vyšší prívod vitamínu C.

Medzi ľuďmi je veľmi rozšírené odtučňovanie citrónovými kúrami, v ktorých sa denne užíva väčšie množstvo citrónov, v niektorých dňoch dokonca len samé citróny. A ak sa tieto kúry spájajú so znížením obsahu kalórií v potrave za deň, významne podporujú odtučňovanie. Treba ich preto odporúčať jednak preto, aby sa spestrila pomerne jednotvárna diéta pri odtučňovaní, jednak aby telo dostalo v bohatej miere túto významnú živinu!

V procese odtučňovania treba dbať o riadny a bohatý prívod vitamínov, lebo prispievajú k výdatnému poklesu na váhe a chránia nás pred prípadnými nepriaznivými následkami redukčnej výživy. Tie sa najčastejšie prejavujú suchosťou pokožky, jej drobným olupovaním najmä na končekoch prstov rúk i nôh, lámaním nechtov, predráždenosťou, bolesťami hlavy, unavenosťou, malátnosťou, krvácaním z ďasien, ľahkým vznikom siniek po tlaku na kožu a pod. Pre; odstránenie porúch z nedostatku vitamínov pri redukčnej strave treba sa poradiť s lekárom, ktorý podľa potreby môže predpísať chýbajúce vitamíny v patričnom množstve. Treba zdôrazniť, že užívanie tabletovaných vitámínov si vyžaduje znalosť ich účinku. Nebolo by napríklad správne, keby sme si tieto látky sami dávkovali. Účinnosť niektorých vitamínov sa napríklad ruší vtedy, keď ich užijeme naraz. Iné vitamíny možno aj naraz užiť, a vtedy sa ich účinok ešte zosilňuje. Stáva sa to pri súčasnom užití vitamínu B a C, ktoré sú v odtučňovaní najviac potrebné.

Poruchám z nedostatku vitamínov pri odtučňovaní možno predísť spestrením odtučňovacej liečebnej diéty. Hovorili sme už o možnosti raz za čas v diéte použiť napríklad tukový deň (aspoň raz za týždeň). Potrebné množstvo vitamínov nám dodajú aj ovocné dni a mliečne dni, ktorými si spestrujeme diétny systém. Nesporne najvhodnejším obdobím pre odtučňovanie je leto, keď je v potravinách hojnosť vitamínov, takže ich telo získava v dostatočnej miere aj vtedy, keď podstatne obmedzíme množstvo požívanej potravy. No buďme, opatrní pri odtučňovaní v jarných mesiacoch, keď sú vitamínové rezervy po zime najviac vyčerpané. Vtedy pri redukčnej strave zámerne požívajme jednak zdroje vitamínov z potravy a jednak sa poraďme s lekárom, ktorý nám predpíše tabletované formy vitamínov, ak to uzná za potrebné.

Pridaj komentár