Následky tučnoty

Tučnotu chápu ľudia predovšetkým ako chybu krásy. Vyhľadávajú lekársku pomoc a snažia sa dodržiavať liečbu a diétu len preto, že sa zväčšili proporcie ich tela. Je správne, ak dodržiavajú liečbu a diétu aj z tohto dôvodu. No tučnotu treba liečiť z oveľa významnejších zdravotných dôvodov.

Predstavme si organizmus chorého človeka s váhou 20 – 30 kg nad normálnu telesnú váhu. Vyvinula sa zhrubnutím tukového plášťa, ktorý obaľuje povrch celého tela a preniká aj do tkaniva vnútorných orgánov. Tým sa objem-celého tela značne zväčšuje. Novovytvorený zhrubnutý tukový plášť je bohato pretkaný cievami. Keďže sa váha tela takto zvýšila približne o 40%, práve o toľko sa zvyšuje aj práca srdca, ktoré musí zásobovať krvou i zbytočný tukový plášť. Výkon srdca je následkom tučnoty zvýšený. Jeho sily. sa veľmi rýchlo vyčerpávajú, a keď tučnota trvá dlhšie, môžu vzniknúť na ňom vážne poruchy.

Práca srdca sa postupne zvyšuje aj preto, že sa pri tučnote veľmi rýchle vyvíja kôrnatenie ciev, ktoré potom porušuje činnosť takých dôležitých orgánov, ako je srdcový sval. Srdcový sval v niektorých ťažších prípadoch tučnoty býva postihnutý infarktom, upchatím vencovitých ‘ciev, ktoré vyživujú srdcový sval (porážkou srdca). Kôrnatením trpí aj činnosť obličiek, mozgu á pod.

Pri tučnení sa nevytvára iba tukový plášť na povrchu tela, ale tukom prerastajú aj vnútorné orgány. Z nich najviac trpí pečeň a srdcový sval, následkom čoho človek ťažko dýcha. V ľahších prípadoch sa ťažký dych dostavuje po telesnej námahe, v ťažkých prípadoch porušenia srdca z tučnoty pacient ťažko dýcha aj v pokoji.

Pri poruchách krvného obehu následkom tučnoty tvoria sa aj tzv. kŕčové žily, ktoré vyčnievajú pod kožou na lýtkach.

Pri nadmernej telesnej váhe vznikajú poruchy pohybového ústrojenstva. Následkom porúch z veľkej telesnej váhy vznikajú bolesti v kĺboch, v chrbtici a dolných končatinách. Tak ako sa stratou na váhe odbremení srdce, práve tak sa odbremenia kĺby dolných končatín a chrbtice. To vedie k úľave ťažkostí, ktoré berú človeku radostný pocit zdravia.

Nie je zriedkavosťou, že pri dlhotrvajúcej chorobnej tučnote dochádza v staršom veku k vzniku cukrovky.

Rozvojom tučnoty sa môže narušil aj normálna činnosť pohlavných orgánov, a to tak u žien ako aj u mužov. Početný výskyt nepravidelnej menštruácie u tučných žien ukazuje na súvislosť tučnoty s činnosťou pohlavných orgánov i plodnosťou. Máme také skúsenosti, že ak neplodná, prípadne nemenštruujúca žena schudne, zmiznú jej ťažkosti, objaví sa znovu pravidelná menštruácia. Veľa ráz sa pri schudnutí upraví i pohlavné cítenie ženy. U mužov sa tučnením znižuje schopnosť k pohlavnému životu. Pokles na váhe aj tu prináša pekné výsledky. Nesprávne je preto, ak sa uvedené poruchy liečia bez toho, že by sa nesiahlo k najúčinnejšiemu lieku, k úprave životosprávy a stravy. Bez toho a bez následného poklesu na váhe nemožno očakávať úspech.

Jestvuje ešte celá škála chorobných následkov z tučnoty, ktoré v praxi veľmi často pozorujeme. Pre závažnosť treba vyzdvihnúť ešte zmenu duševného stavu v dôsledku tučnoty, a to už u detí. Choré dieťa býva stredobodom pozornosti v detskom‘ kolektíve a zažije neraz netaktný výsmech. Vzniká u neho pocit menejcennosti. V škole tieto deti len zriedka dobre prospievajú. Často sú vyradené zo zábav, hier a neskoršie zo športu. Najťažšie pociťujú svoj stav v čase pohlavného dozrievania, ktoré im prináša sklamanie y spoločenskom aj intímnom živote. Stávajú sa zatrpknutými. V práci sa rýchlo unavujú: Chod myšlienok u nich je pomalý a výkonnosť, Či už v telesnej alebo duševnej práci, je malá. Tieto okolnosti ešte stupňujú skľúčenosť.

Ak sa tučnota pridruží k iným chorobám, obyčajne to znamená nepriaznivé vyhliadky na úpravu pôvodnej choroby, ktorá sa tučnením zhoršuje. Len v niektorých prípadoch je pribratie na váhe (ale nie veľké stučnenie) dobrým znamením. Býva to pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy, pri tuberkulóze, pri poruchách tráviacej rúry a iných Ochoreniach, ktoré vedú k poklesu váhy.

Pri iných ochoreniach však prírastok na váhe je neželateľný, lebo ohrozuje zdravie človeka, ktoré je i tak narušené niektorým iným vážnejším ochorením. Spomenieme tu niektoré choroby, pri ktorých sa pacienti majú chrániť pred tučnením a majú si stravu aj celkovú životosprávu upraviť tak, aby netučneli.

Cukrovka je ochorenie, ktoré znamená trvalú poruchu zdravia. Diéta pri cukrovke je dosť bohatá, lebo choroba si vyžaduje väčší príjem kalórií. To však platí len o chorých na cukrovku, ktorí sú chudí, resp. majú normálnu váhu. Chorí, ktorí sú tuční (niekedy sa ochorie na cukrovku aj z prejedania), musia sa obmedzovať v množstve stravy. Nesmú sa prejedať, ba naopak, istý stupeň hladovania je pre tučného, cukrovkou postihnutého človeka dobrodením. Overenie tejto pravdy poskytujú skúsenosti väzňov koncentračných táborov počas druhej svetovej vojny. Je známe, že tam ľudia hladovali, no cukrovka sa upravovala. Tučný, cukrovkou postihnutý pacient sa môže stravovať podlá diét, ktoré sú uvedené v stati o úprave stravy. Pravda/ ak užíva väčšie množstvo inzulínu, musí sa poradiť s lekárom, lebo si bude musieť zmeniť inzulín, resp. predtým užívaný inzulín brať v menšom množstve.

Hypertonická choroba, medzi ľuďmi nesprávne označovaná ako vysoký krvný tlak, sa tiež značne zhorší, ak pacient pri tomto ochorení začne priberať na váhe. Niekedy tučnenie napomáhajú i liečivá (veľmi často RESERPIN). I tu je odtučňujúca/diéta na mieste, najmä ak sa. s hypertonickou chorobou rozvíja aj tučnota.

Reumatická choroba, ktorá postihuje pohybové ústrojenstvo, vedie k obmedzeniu pohybu. Ak sa pritom chorý človek ďalej normálne stravuje, začne priberať na váhe a niekedy sa vyvinie u neho až zjavná tučnota. To vzápätí zhorší pohybové schopnosti, čim sa pôvodná choroba ďalej zhorší. I tu treba upraviť stravu tak, aby telesná váha nepresahovala normu.

Choroby srdca spôsobujú pacientovi na prvom mieste dýchacie ťažkosti, pre ktoré sa pacient málo pohybuje. Ak sa v takom prípade neupraví strava, môže to viesť k tučnote, ktorá predstävuje ďalšie zaťažovanie srdca a vyčerpanie jeho síl (pracovnej rezervy). Odtučňujúca diéta v týchto prípadoch zabráni prírastkom na váhe, čím sa predíde, zhoršeniu obehových ťažkostí.

Chronické ochorenia dýchacích orgánov sa tučnením značne zhoršujú, čo badať najmä na sťažení dychu a ťažšom kašli. Pokles váhy pri týchto ochoreniach je pre pacienta veľkým dobrodením, lebo mu prináša úľavu v ťažkostiach.

Z toho, čo sme uviedli o následkoch tučnoty, je zrejmé, že tučnenie nemožno len tak naľahko brať. Ak vás dnes teší, keď vám vravia, ako dobre vyzeráte, tak o krátky čas vás to môže mrzieť, a to nielen preto, že šaty vám začnú byť úzke, ale najmä preto, že sa súbežne s tým zjavia nepríjemné následky tučnoty. Preto pozor! Lepšie predchádzať, zavčasu brzdiť, ako potom mať do činenia s chorobnou tučnotou, s ktor rou je už ťažší boj.

Pridaj komentár