Je tučnota chorobou?

Tučnota je dnes dosť bežným zjavom. Stretávame sa s ňou čoraz častejšie. Niektorí ju pokladajú priam za prejav kvitnúceho zdravia. Je to skutočne tak? Pozrime sa, čo o tučnote hovorí medicína, ako ju chápe. Tučnota sa navonok prejavuje zväčšením objemu tela a zvýšením váhy. No ide tu o zväčšenie objemu a zvýšenie váhy, ktoré vzniká nadmerným hromadením tuku v tele. Tuk sa v tele ukladá i za normálnych okolností, ked! o tučnote nemožno ešte hovoriť. Ukladá sa pod kožou a pokrýva tak celý povrch tela. Hovoríme preto obrazne o tukovom plášti. Tukový plášť sa nenachádza len na povrchu tela v podkožnej vrstve, ale obaľuje aj vnútorné orgány. Nájdeme ho na povrchu srdca, pľúc, obličiek; obaľuje črevá a iné orgány človeka.

Táto okolnosť určuje význam tukového plášťa v tele človeka. Tým, že obaľuje povrch celého tela, zabezpečuje mu ochranu pred stratou telesného tepla, preto aj jeho označenie slovom „plášť“ je veľmi výstižné. Rozloženie tuku po povrchu telá a orgánov chráni tiež pred poranením: tlmí náraz na cievy, ktoré sú na povrchu tela. Tukový vankúš na brušnej stene chráni vnútorné brušné orgány; podobnú úlohu má aj tuk, ktorý pokrýva priamo povrch týchto orgánov.

Rozloženie tuku u zdravých ľudí nie je rovnaké. Z obrazu 1 vidno, že u zdravých ľudí je tuková vrstva pomerne tenká; iba na niektorých miestach je trochu zhrubnutá. U žien je tuková vrstva na povrchu tela hrubšia než u mužov, preto ich telo má zaoblenej šie tvary. Tuk sa u nich hromadí predovšetkým v prsných žľazách, na. brušnej stene, v oblasti zadku a na stehnách.

Pri tučnote dochádza k rozsiahlej prestavbe tukového plášťa, ktorý obyčajne v celom rozsahu zhrubne, a to tak pod kožou, ako aj okolo vnútorných orgánov. Okrem toho dochádza k prerastaniu všetkých vnútorných orgánov, najmä však pečene a pľúc, tukom. Hodne tuku sa ukladá do pobrušnice, čo má u prevažnej väčšiny tučných ža následok výrazné vyčnievanie brucha, ktoré zvyšuje zhrubnutie tukovej vrstvy pod kožou.

Tučnota má veľmi pestré formy podľa toho, ako a kde sa mení hrúbka tukového plášťa. U niektorých ľudí sa tuk hromadí prevažne na hornej časti trupu, a to na šiji, v obličaji a v oblasti pliec. Tento typ tučnoty je častý u mužov, ženy postihuje menej.. U žien sa častejšie vyvíja tučnota, pri ktorej postava pripomína vázu. Tuk sa totiž hromadí
v dolnej časti tela, pričom horná polovica tela nemusí byť tučnotou vôbec pozmenená. Vtedy sa tuk ukladá najmä v oblasti zadku a stehien. Pavúkovitý typ tučnoty sa vyznačuje nahromadením tuku na celom trupe, Tieto základné tvary tučnoty sa navzájom kombinujú a vytvárajú rozličné zmiešané obrazy.

Náš pochop o tučnote by nebol správny, keby sme ju pokladali len za chybu postavy, len za zmenu objemu a váhy tela. Tučnota jé už chorobný stav, ktorý narušuje činnosť rozličných funkcií ľudského tela. Preto je správne venovať predchádzaniu čiže prevencii a liečbe tučnoty náležitú pozornosť.

Ideálna váha a tučnota

Ak tučnota nie je iba chybou krásy, ale chorobou, bude veru každého zaujímať, ako je to s jeho váhou. Jedného to, či neprekročil normálnu váhu, iného zasa to, koľko mu ešte chýba do normálnej váhy.

Ak si už čitateľ podľa tabuliek zistil ideálnu váhu, ktorá prislúcha jeho pohlaviu, veku a výške, musí si ešte uvedomiť, že uvedené hodnoty môžu z prípadu na prípad kolísať. Bolo by preto nerozumné chcieť stoj čo stoj dosiahnuť váhu podľa tabuliek. V rámci normálnych hodnôt sa nachádzajú váhové výkyvy v rozpätí í 10%. Podľa tabuľky by mal 31-ročný muž vysoký 165 cm vážiť 64 kg. No ak váži 67 kg (t. j. v hraniciach prípustného výkyvu 10% ), má ešte stále normálnu váhu. Podobne je to aj u žien.

O tučnote hovoríme vtedy, ked človek má vyše 10% nad normálnu váhu.

Rozoznávame tri typy tučnoty

  1. ľahký typ, pri ktorom sa váha pohybuje od 10% do 20% nad normálnu telesnú váhu.
  2. stredný typ, pri ktorom sa váha pohybuje od 20% do 50%-nad normálnu‘ váhu,
  3. ťažký typ s váhovým prírastkom nad 50% oproti normálnej váhe.

 

Pridaj komentár