Čo je tučnota

Tučnota je dnes dosť bežným zjavom. Stretávame sa s ňou čoraz častejšie. Niektorí ju pokladajú priam za prejav kvitnúceho zdravia. Je to skutočne tak? Pozrime sa, čo o tučnote hovorí medicína, ako ju chápe. Tučnota sa navonok prejavuje zväčšením objemu tela a zvýšením váhy. No ide tu o zväčšenie objemu a zvýšenie váhy, ktoré vzniká nadmerným hromadením tuku v tele. Tuk sa v tele ukladá i za normálnych okolností, kedy o tučnote nemožno ešte hovoriť. Ukladá sa pod kožou a pokrýva tak celý povrch tela. Hovoríme preto obrazne o tukovom plášti. Tukový plášť sa nenachádza len na povrchu tela v podkožnej vrstve, ale obaľuje aj vnútorné orgány. Nájdeme ho na povrchu srdca, pľúc, obličiek; obaľuje črevá a iné orgány človeka.

Táto okolnosť určuje význam tukového plášťa v tele človeka. Tým, že obaľuje povrch celého tela, zabezpečuje mu ochranu pred stratou telesného tepla, preto aj jeho označenie slovom „plášť“ je veľmi výstižné. Rozloženie tuku po povrchu telá a orgánov chráni tiež pred poranením: tlmí náraz na cievy, ktoré sú na povrchu tela. Tukový vankúš na brušnej stene chráni vnútorné brušné orgány; podobnú úlohu má aj tuk, ktorý pokrýva priamo povrch týchto orgánov.

Rozloženie tuku u zdravých ľudí nie je rovnaké. Z obrazu 1 vidno, že u zdravých ľudí je tuková vrstva pomerne tenká; iba na niektorých miestach je trochu zhrubnutá. U žien je tuková vrstva na povrchu tela hrubšia než u mužov, preto ich telo má zaoblenej šie tvary. Tuk sa u nich hromadí predovšetkým v prsných žľazách, na. brušnej stene, v oblasti zadku a na stehnách.

Pri tučnote dochádza k rozsiahlej prestavbe tukového plášťa, ktorý obyčajne v celom rozsahu zhrubne, a to tak pod kožou, ako aj okolo vnútorných orgánov. Okrem toho dochádza k prerastaniu všetkých vnútorných orgánov, najmä však pečene a pľúc, tukom. Hodne tuku sa ukladá do pobrušnice, čo má u prevažnej väčšiny tučných za následok výrazné vyčnievanie brucha, ktoré zvyšuje zhrubnutie tukovej vrstvy pod kožou.

Tučnota má veľmi pestré formy podľa toho, ako a kde sa mení hrúbka tukového plášťa. U niektorých ľudí sa tuk hromadí prevažne na hornej časti trupu, a to na šiji, v obličaji a v oblasti pliec. Tento typ tučnoty je častý u mužov, ženy postihuje menej. U žien sa častejšie vyvíja tučnota, pri ktorej postava pripomína vázu. Tuk sa totiž hromadí

v dolnej časti tela, pričom horná polovica tela nemusí byť tučnotou vôbec pozmenená. Vtedy sa tuk ukladá najmä v oblasti zadku a stehien. Pavúkovitý typ tučnoty sa vyznačuje nahromadením tuku na celom trupe, Tieto základné tvary tučnoty sa navzájom kombinujú a vytvárajú rozličné zmiešané obrazy.

Náš pochop o tučnote by nebol správny, keby sme ju pokladali len za chybu postavy, len za zmenu objemu a váhy tela. Tučnota jé už chorobný stav, ktorý narušuje činnosť rozličných funkcií ľudského tela. Preto je správne venovať predchádzaniu čiže prevencii a liečbe tučnoty náležitú pozornosť.

Pridaj komentár