Následky tučnoty

Tučnotu chápu ľudia predovšetkým ako chybu krásy. Vyhľadávajú lekársku pomoc a snažia sa dodržiavať liečbu a diétu len preto, že sa zväčšili proporcie ich tela. Je správne, ak dodržiavajú liečbu a diétu aj z tohto dôvodu. No tučnotu treba liečiť z oveľa významnejších zdravotných dôvodov.

Rozvoj tučnoty

Určitá súvislosť tučnenia s činnosťou pohlavných žliaz navádza k tomu, aby sme si bližšie všimli aj zaujímavý vzťah medzi pohlavím a tučnotou. Už z bežného pozorovania ľudí možno uzatvárať, že je tučnota častejším zjavom u žien než u mužov. Súvisí to jednak so spôsobom života; jednak s prirodzeným poslaním ženy.

Ideálna váha a tučnota

Ak tučnota nie je iba chybou krásy, ale chorobou, bude veru každého zaujímať, ako je to s jeho váhou. Jedného to, či neprekročil normálnu váhu, iného zasa to, koľko mu ešte chýba do normálnej váhy. Ak si už čitateľ podľa tabuliek zistil ideálnu váhu, ktorá prislúcha jeho pohlaviu, veku a výške, musí si ešte uvedomiť, že uvedené hodnoty môžu z prípadu na prípad kolísať.

Čo je tučnota

Tučnota je dnes dosť bežným zjavom. Stretávame sa s ňou čoraz častejšie. Niektorí ju pokladajú priam za prejav kvitnúceho zdravia. Je to skutočne tak? Pozrime sa, čo o tučnote hovorí medicína, ako ju chápe. Tučnota sa navonok prejavuje zväčšením objemu tela a zvýšením váhy. No ide tu o zväčšenie objemu a zvýšenie váhy, ktoré vzniká nadmerným hromadením tuku v tele.