Telocvikom proti tučnote

Rozumne riadený a cieľavedomé pestovaný telocvik prináša všestranný úžitok. Ovplyvňuje sa ním nielen zdravie tela, ale v kladnom smere sa menia aj duševné vlastnosti človeka. A napokon ani hľadisko estetické netreba zanedbávať — priaznivý vplyv telesných cvičení sa prejavuje ,aj na vzhľade človeka. Výraz mladosti, sviežosti, pôvabu a pekné línie sú výsledkom pravidelne a dlhodobé pestovaných telesných cvičení.

Masážou proti tučnote

Masáž je účinný prostriedok pre upevnenie zdravia! Masáž je oddávna známa ako prostriedok na zmierňovanie bolesti, liečbu následkov zranení, no najmä na osvieženie a odstránenie únavy. V starých spisoch sa zachovali údaje o tom, ako Galenos, najslávnejší lekár rímskeho impéria, s úspechom používal masáž ako liek pri rozličných chorobných stavoch a na .zvyšovanie

Na čom sa zakladá redukčná diéta

Základnou zásadou je nejesť viac než organizmus spotrebuje na svoju činnosť. Pri výraznej tučnote treba jesť menej, než organizmus vydáva na svoju činnosť. V strave, hoci je čo do objemu zmenšená, má sa’zachovávať správny pomer všetkých základných zložiek, t. j. bielkovín, tukov, uhľohydrátov a vitamínov.

Oprava stravy proti tučnote

Tučnota je choroba. Ako je diéta velmi významnou liečebnou zložkou pri chorobách žalúdka, pečene, vysokého krvného tlaku, tak isto je i základom liečby pri tučnote. Ved práve chybné stravovanie vedie najčastejšie k vzniku tohto ochorenia. Prv než by sme pristúpili k otázkam diétneho stravovania proti tučnote a návodom diét, treba si nám odpovedať na otázku, kedy je potrebné začať s odtučňovacou diétou.

Uhľohydráty – živiny „tukotvorné“

Uhľohydráty sú bežnou potravinou. Obsahuje ich najviac chlieb, cukor, zemiaky, múčne výrobky, niektoré druhy ovocia a ďalšie potraviny. Sú nesporne vždy príjemnou zložkou potravy, najmä ak sú chutne pripravené, napríklad vo forme cukrárskych výrobkov, zákuskov, rozličných likérov atď. Z týchto látok sa tiež najviac priberá na váhe, preto by ich mali v hojnej miere jesť chudí ľudia, rekonvalescenti po ťažkých a vyčerpávajúcich chorobách, ale vonkoncom nie tí, ktorí sa snažia zmenšiť svoju nadmernú váhu.

Tuky – zdroje energie

Drevorubači pri svojej ťažkej práci v horách v zime s obľubou jedia slaninu. Nie je to náhoda. Vychádzajú zo skúsenosti, že týmto pokrmom sa nielen dobre zasýtia, ale sú aj odolnejší proti zime. Je to pochopiteľné, lebo jeden gram požitého tuku vydá raz toľko energie ako gram požitej bielkoviny alebo uhľohydrátov.

Bielkoviny – stavebné látky

Je zaujímavé, že dospelý človek normálnej váhy má približne 12 kg bielkovín (prepočítané na 7CMkg telesnej váhy). Väčšina bielkovín sa sústreďuje vo svalstve kostry, v srdcovom svale, ako aj vo vnútorných orgánoch. Je pochopiteľné, že všetky tieto orgány pri svojej činnosti spotrebúvajú bielkoviny staré a zároveň si budujú nové, a to jednak zo zvyškov starých bielkovín, jednak z látok, ktoré dodávame v potrave.

Čo je správna výživa

Na predošlých stránkach sme poukázali na zaujímavú skutočnosť, že systém nášho stravovania nezodpovedá požiadavkám správnej výživy. Prehrešujeme sa jednak tým, že sa u nás je priveľa kalorický výdatných jedál z cukru, múky, zemiakov, tučného mäsa, ktoré vedú k ukladaniu tuku v tele, teda k tučnote, jednak tým, že nepoznáme mieru v množstve požitého jedla a jeme viac, ako organizmus potrebuje na svoju činnosť a prácu.

Prečo a ako treba proti tučnote bojovať

Keďže tučnota nie je teraz nejako zriedkavý zjav, predstavuje závažný problém nie iba pre chorých, ale aj pre spoločnosť. Výskum tučnoty ukázal, že tučnota sa stáva u nás masovým zjavom. Celoštátny sjazd lekárov o výsledkoch výskumu tučnoty, ktorý sa konal r. 1960 v Karlových Varoch, vyniesol na svetlo zaujímavú skutočnosť, že asi 30% nášho obyvateľstva má nadmernú váhu, čiže trpí tučnotou vyššieho či nižšieho stupňa.

Z čoho vzniká tučnota?

Túto otázku si kladie mnohý postihnutý, keď si spomína, ako sa cítil a ako vyzeral pred stučnením. Nuž odpoveď nie je jednoduchá. Niekedy je príčina tučnoty očividná, hoci si ju postihnutý nechce priznať. Inokedy tučnota pochádza z porúch, ktoré sa dajú zistiť len odborným vyšetrením.